HairButlers, serving hairdressers & barbers

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Butlers BV  deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Prijzen en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Butler BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Butlers BV of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

Butlers BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

www.hairbutlers.com is onderdeel van Butlers B.V. Slichtland 36, 9302 HG, Roden